Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • อินเดียเผชิญคลื่นความร้อน ร้อนทะลุ 40 องศา สั่งปิดรร.

อินเดียเผชิญคลื่นความร้อน ร้อนทะลุ 40 องศา สั่งปิดรร.

ขณะเดียวกันรายงานวิจัยทางสภาพอากาศระบุว่า คลื่นความร้อนสูงในอินเดียอาจขัดขวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ หากอินเดียไม่มีการรับมือที่ดีพอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า 40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ของอินเดีย

วันอังคารที่ผ่านมา รัฐอุตตรประเทศวัดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 44.2 องศาเซลเซียส ขณะที่กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดียวัดได้สูงสุดถึง 40.4 องศาฯ

ออสเตรเลียปลาตายเกลื่อนแม่น้ำ เหตุอากาศร้อนทำขาดออกซิเจน

สัญญาณเตือนฮีทสโตรก ไม่มีเหงื่อออก แม้อากาศจะร้อน

นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียได้ออกคำเตือนระดับสีส้มในบางพื้นที่ของรัฐเบงกอลตะวันตก รัฐอานธรประเทศ และรัฐพิหารให้เตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงอีกด้วย

คลื่นความร้อนรุนแรงในอินเดียเป็นผลให้อากาสในหลายรัฐร้อนผิดปกติ และยังทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

อย่างช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานชาวอินเดีย 13 คน เสียชีวิตจาก Heat Stroke หรือ โรคลมแดด ขณะที่อีก 50-60 คนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังเข้าร่วมงานกลางแจ้งในเมืองนาวีมุมไบ ของรัฐมหาราษฏระ ท่ามกลางอุณภูมิที่ร้อนจัดถึง 42 องศาเซลเซียส

ผลกระทบจากอากาศร้อนที่ทำให้คนอินเดียป่วยและเสียชีวิต ส่งผลให้กระทรวงแรงงานของอินเดียออกคำแนะนำไปยังทุกรัฐและทุกภูมิภาคเพื่อรับรองความปลอดภัยของคนงาน โดยเฉพาะคนงานกลางแจ้งและคนงานเหมืองที่ต้องทำงานท่ามกลางความร้อนจัด

รวมถึงให้มีการจัดหาน้ำดื่มให้เพียงพอ ประคบน้ำแข็งหากเกิดลมแดด และควรหยุดพักเข้าที่ร่มบ่อยๆ

ขณะเดียวกันบางรัฐ อย่างรัฐตรีปุระและรัฐเบงกอลตะวันตก ได้สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความร้อนที่รุนแรงและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆ

นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยายังแนะนำให้ประชาชนงดออกจากบ้านในช่วงเวลา 13.30-15.00 น. หากมีเหตุจำเป็นที่ต้องออกไปในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้พกร่มหรือสวมหมวกเพื่อป้องกันการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อินเดียเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัด และผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปีนี้อาจเลวร้ายยิ่งกว่าเพราะมีคลื่นความร้อนเกิดบ่อยขึ้น

ฤดูร้อนของอินเดียในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน โดยเฉลี่ยแต่ละปีจะเกิดคลื่นความร้อนเพียง 2-3 ครั้ง

พื้นที่ที่มักเผชิญกับคลื่นความร้อนมากที่สุดคือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงชายฝั่งรัฐอานธรประเทศ และรัฐโอริสสา

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนทำให้เกิดคลื่นความร้อนบ่อยและยาวนานขึ้นในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา

ระหว่างปี 1901-2018 อุณหภูมิเฉลี่ยในอินเดียเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 0.7 ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2022 อินเดียประสบกับคลื่นความร้อนอย่างรุนแรง บางพื้นที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 49 องศาฯ

คลื่นความร้อนที่รุนแรงได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 22,000 คนในระหว่างปี 1992-2015 ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจริงอาจสูงกว่านี้มาก

ขณะที่ ข้อมูลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet เสริมว่าในช่วงระหว่างปี 2000-2004 และปี 2017-2021 จำนวนผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในอินเดียพุ่งสูงถึงร้อยละ 55 สะท้อนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น

นอกจากนี้ รายงานวิจัยด้านสภาพอากาศของ PLOS Climate ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา ระบุว่า เกือบร้อยละ 90 ของอินเดีย อยู่ในเขตอันตรายที่จะได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อน โดยเฉพาะกรุงนิวเดลีเมืองหลวง ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนมากเป็นพิเศษคำพูดจาก สล็อต888

ขณะเดียวกัน รัฐบาลอินเดียประเมินผลกระทบจากคลื่นความร้อนต่ำเกินไป อาจทำให้อินเดียไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ขององค์การสหประชาชาติที่มีทั้งหมด 17 ข้อ เช่น การขจัดความยากจน ความไม่เท่าเทียม ความเป็นอยู่ที่ดี และการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย

นอกจากนี้ งานวิจัยระบุว่า ภายในปี 2050 ศักยภาพในการทำงานกลางแจ้งของแรงงานจะลดลงร้อยละ 15 และอาจทำให้อินเดียสูญเสียผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศร้อยละ 2.8 หรือมากถึงร้อยละ 8.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดในประเทศ

 อินเดียเผชิญคลื่นความร้อน ร้อนทะลุ 40 องศา สั่งปิดรร.